• +31 6 51 67 83 00
 • info@n70trail.nl

Auteurarchief runningpromotion

Nieuwsbrief uitslagen

Link startnummermail

Inschrijving tot 3 september open

NA INSCHRIJVING IS NIET MOGELIJK !!!!!!!!!!!!

N70TRAILūüĆ≥ – NOG 10 dagen ‚ŹĪ LET OP!!! inschrijving kan tot 3 september Schrijf je nu nog in voor de N70trail die wordt gehouden op zondag 6 september. Aanmelden, meer info en alle richtlijnen omtrent COVID-19 vind je via onderstaande link. LET OP: dit jaar is er maar √©√©n afstand, de 13,5km.
Inschrijven N70trail:
https://bit.ly/3ijwguF

YESSS, de N70 Trail gaat door!

N70 Corona proof

plan bedacht om op 1,5 meter afstand de wedstrijd toch doorgang kunnen laten vinden. De schaal- tekening van de parkeergelegenheid tot aan het start en finish terrein is hieraan toegevoegd. Aan de route hebben wij niets aangepast, omdat dit openbaar terrein is en enkele lopers tegelijk op het parcours aanwezig zijn op een route van 13,5 km.

Opsomming aanpassingen t.o.v. oorspronkelijk ingediende vergunningsaanvraag.

 • 1,5 meter afstand tussen elke hardloper;
 • terug naar 1 afstand nl 13,5 km;
 • inzet eigen toezichthouders;
 • aanpassing starttijden;
 • maximaal 10 deelnemers per start;
 • aanlooproutes en routing onderweg, eenrichtingsverkeer;
 • prijsuitreiking komt te vervallen;
 • mailing;
 • ¬†

Ten slotte beschrijven we aan het einde van dit document de plattegrond met de daarbij behoevende maatregelen en uitleg.

Aanpassingen en communicatie

1,5 meter afstand

Alle deelnemers worden op voorhand ge√Įnformeerd over de gedragsregels, hierin wordt ook de communicatie herhaald zoals voorgeschreven door het RIVM, namelijk; houdt 1,5 meter afstand. Een toevoeging hieraan is dat het wenselijk is als gezinsleden zich hieraan committeren. Het is voor ons oncontroleerbaar om te zien of iemand uit 1 gezin/huishouden komt of niet. Op ieder startnummer zal duidelijk worden omschreven dat 1,5 meter afstand van elkaar gehouden dient te worden.

Terug naar 1 afstand; 13,5 KM

7, 28 en 42 km komen te vervallen.  Reden van het vervallen is dat overal op het parcours in 1 richting wordt gelopen. Doordat 7 kilometer over een ander deel van het parcours loopt en later weer invoegt in de 13,5 km ronde is het aantal deelnemers op de route oncontroleerbaar. Ditzelfde geldt voor de 28 en de 42 kilometer, deze zouden de route 2 of 3 keer lopen, waardoor onbekend is hoeveel deelnemers er tegelijk op het parcours zijn, aangezien er dan grote snelheidsverschillen tussen de lopers ontstaan. Zie ook het kopje starttijden.

Inzet eigen toezichthouders

Op en rondom het terrein zetten wij toezichthouders in om 1,5 meter te handhaven en deelnemers te wijzen op het onderling afstand houden.

Starttijden

Oorspronkelijk wordt er om 10:00h gestart met de eerste serie 14 kilometer, gevolgd door de start van de 7 kilometer om 10:15. In de middag vinden de starts plaats van de 28 en de 42 kilometer en een tweede serie van de 14 kilometer. In de nieuwe situatie willen we om 9:00h starten met ¬†inschaling op snelheid, waarbij de eerste serie start met de snelste hardlopers gevolgd door steeds iets minder snelle lopers. Zie verdere uitleg onder het kopje ‚Äúmaximaal 10 deelnemers per start‚ÄĚ.

geschatte startijd geschatte eindtijd
   
09:00 -10:00 0:55:00 Р1:15:00
10:00 Р11:30 1:20:00 Р1:25:00
11:30 -12:30 1:25:00 Р1:30:00
12:30 Р13:00 1:35:00 Р1:40:00
13:00 Р14:00 1:40:00 Р1:45:00
14:00 Р14:30 1:45:00 Р1:50:00
14:30 Р15:00 1:50:00 Р1:55:00
15:00 Р15:30 1:55:00 Р2:05:00

Maximaal 10 deelnemers per start

Elke 5 minuten zullen we 10 personen laten starten met 1,5 meter afstand. De inschaling zal geschieden op snelheid. De snelsten starten als eerste, waardoor inhalen nagenoeg niet  voor zal komen. De belasting op het gebied kent geen piek, doordat er over de dag heen constant met een zeer klein aantal deelnemers wordt gestart.

Het startvak zal ingericht worden met 10 vakken, 2 meter uit elkaar, zodat 10 mensen fatsoenlijk kunnen starten, zonder dat de 1,5 meter afstand in het geding komt.

Aanlooproutes en routing onderweg, eenrichtingsverkeer

Start en finish gaan we scheiden, waardoor er geen mix zal plaatsvinden tussen lopers die finishen en starten. In het verleden werd er op het Hengstdal nog een extra lus gelopen om aan 14 kilometer te komen. Deze lus wordt nu verwijderd van de te lopen route en gebruikt als uitloopstrook na de finish, zodat we ook bij de finish 1,5 meter kunnen waarborgen voor iedere deelnemer. Op de gehele route is het eenrichtingsverkeer en inhalen zal hoogst zeldzaam zijn door de snelheidsverschillen. De snellere lopers starten immers te allen tijde voor de langzamere lopers.

Vanaf de parkeergarage van de st. Maartenskliniek zal een 1 richtingsroute worden aangelegd naar de Maartenshoeve, ook op dit terrein zal een eenrichtingsrouting worden gehanteerd. Vanaf de Maartenshoeve naar de start is het ook 1 richtingsverkeer en kan iedereen ruim voldoende afstand houden. Dit wordt uitgebreid beschreven bij de uitleg over de plattegrond.

KLIK HIER VOOR PLATTEGROND

Prijsuitreiking komt te vervallen

De prijsuitreiking was in het verleden niet op basis van volgorde binnenkomst, maar op basis van een challenge op de route, de Duivelsberg Challenge. Achteraf werden de snelste lopers bergop beloond met een mooie prijzen. Om te voorkomen dat deelnemers dienen te wachten op hun prijs hebben we dit onderdeel laten vervallen en dus ook de prijsuitreiking. Zo is na de finish iedere deelnemer binnen 15 minuten onderweg naar huis en van het start-/finishterrein verwijderd.

Mailing

4 September krijgen alle deelnemers een mail met hun startnummer en hun starttijd plus een gezondheidsverklaring op klachten die relevant zijn voor COVID-19. (dit wordt uitgeprint en ondertekend en ingeleverd bij het ophalen van het startnummer) Zij verklaren dat zij alleen hardlopen als zij niet de klachten hebben zoals beschreven. Dit is verplicht, niet invullen is niet starten en de deelnemer zal geen startnummer ontvangen. Verder zal deze e-mail in het teken staan van alle gedragsregels tijdens het evenement plus alle looproutes, afhalen van startnummers etc.

Gedragsregels

 • Houdt 1,5 meter afstand;
 • houd je aan de aangegeven looprichting;
 • startnummer mag maximaal 30 minuten voor de start opgehaald worden, eerder mag het terrein niet worden betreden;
 • maximaal 5 minuten voorafgaand aan de start mag je je in het startvak begeven, volg hierin de aanwijzing van de organisator op en houdt je aan de startpositie, deze zijn duidelijk met stippen aangegeven.
 • volg de aanwijzingen van de toezichthouders op, zij zien toe op 1,5 meter afstand,
 • voor koffie en thee kunt u alleen, contant, gepast betalen, dit kunt u in een bakje doen die bij het uitreiken van de koffie staat;
 • na de finish mag een deelnemer maximaal 15 minuten blijven om te drinken en dan dienen zij huiswaarts te keren;
 • toiletten worden gescheiden middels aparte toiletten en zijn voorzien van alle hygi√ęne middelen, gebruik deze ook;
 • publiek is nihil rondom start/finish en op de route staat sporadisch iemand te kijken, ook voor het publiek geldt 1,5 meter afstand bewaren.

Routing

Vanaf de parkeerplaats onder de st. Maartenskliniek worden de deelnemers begeleid over de route naar het evenemententerrein. Dit is een eenrichtingsweg, hierbij wordt de deelnemers verzocht 1,5 meter afstand te houden.

Afhalen startnummers

50 meter voordat de deelnemers rechtsaf de trap af lopen het terrein op van de Maartenshoeve halen de deelnemers hun startnummer op. Doordat de route een eenrichtingsweg is en iedereen een startnummer dient af te halen kan iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven wachten.

Koffie/thee

Deelnemers kunnen een kop koffie of thee kopen op de route naar het start/finish terrein. Dit wordt geschonken door Coffee@Work en alle opbrengsten komen ten goede aan de Maartenshoeve. Alles dient gepast te worden betaald, zodat er geen contact hoeft te zijn tussen de deelnemers en mensen van organisatie e.d.

Afgifte bagage

Nadat deelnemers hun eventuele kop koffie of thee hebben gekocht kunnen zij aan hun rechterhand ook hun bagage afgeven. Dit afgiftepunt staat strategisch geplaatst langs het hek. Zo kunnen de deelnemers op de heenweg naar start/finish hun bagage afgeven. Op de terugweg nadat de deelnemers gefinisht zijn kunnen zij aan de andere zijde van het hek hun bagage weer ophalen. Zo blijven de deelnemers in één richting lopen zonder dat zij andere deelnemers hoeven te passeren.

Toilet/Sanitair

De toiletten zijn zeer strategisch geplaatst. Deze staan op de route vanaf afgifte bagage naar het startvak. Mochten deelnemers net voor de start toch nog even naar het toilet moeten, wat niet vreemd is, dan kunnen zij via de eenrichtingsweg weer omhoog lopen vanuit het Hengstdal en nadat zij naar het toilet zijn gegaan kunnen zij de eenrichtingsweg weer terug vervolgen naar de start.

Wanneer deelnemers na de finish gebruik maken van het toilet, dan lopen ook zij vanuit het Hengstdal naar boven. Zij hoeven echter niet meer naar beneden, maar juist omhoog het terrein van de Maartenshoeve verlaten richting het parkeerterrein van de st. Maartenskliniek. Zo voorkomen we dat deelnemers elkaar moeten passeren op dezelfde route.

Startvak

Nadat deelnemers hun bagage hebben afgegeven en eventueel naar het toilet zijn geweest stellen zij zich op in het startvak. Deze is opgedeeld in 10 vakken, zoals eerder beschreven.

Vanuit het startvak is ook de routing aangegeven als deelnemers toch nog terug moeten voor een sanitaire stop, zoals ook omschreven onder het kopje ‚ÄúToilet/Sanitar‚ÄĚ.

De deelnemers zullen bij het starten onder de boog doorlopen en zich gaan begeven op de route tussen de gele lijnen.

Finish

Deelnemers komen vanaf de route (tussen de gele lijnen) richting finish lopen. Na de finish is het hele veld beschikbaar gesteld als uitloopstrook voor de deelnemers om eenieder genoeg ruimte te bieden om zijn rust te pakken.

Toeschouwers/Publiek

Tussen de rode en de groene lijn mag het publiek zich begeven. Zij mogen onder geen beding het terrein van de deelnemers betreden dan wel de route betreden. Hier wordt de inzet van toezichthouders door ons ook voor gebruikt om hier op toe te zien.

Hygi√ęne

Op het gehele terrein vanaf de parkeerplaats van de st. Maartenskliniek tot aan het startvak worden op strategische plekken hygi√ęne middelen ingezet.

1